Learning Preferences (Ngā Atua)

Realise your greatness - He uri koe nō te hunga Atua - nōu te ao.

At Te Kōpuku High, we firmly believe that we have all inherited a unique blend of greatness from our tupuna / ancestors.

The 'greatness' you have inherited - Tōu Atuatanga.

During enrolment, students and their whānau are encouraged to help us understand the student’s unique blend of greatness and how to make the most of these attributes. The student’s whakapapa - those layers that form an important part of who we are in the world, remind us of our cultural heritage and language, a lineage of great navigators, innovators and chiefs.

ic_hineraukatauri-musical ic_tawhirimatea-mathematical-logical ic_tanerore-kinesthetic ic_tawhaki-verbal-linguistic ic_tanemahuta-naturalist ic_haumiatiketike-intrapersonal ic_rongomatane-interpersonal ic_hinerehia-visual
Hineraukatauri Musical

I like to sing.
E ngākaunui ana ki ahau te waiata.

I like to listen to or create music.
E ngākaunui ana ki ahau te whakarongo ki te puoro, te waihanga puoro rānei.

I play an instrument, or would like to be able to.
Ka whakatangi taonga puoro ahau, koirā rānei tōku hiahia.

Tāwhirimātea Mathematical / logical

I am quick to learn new maths ideas.
Ka tere mau i a au ngā whakaakoranga pāngarau hōu.

I like solving challenging maths problems.
He pai ki ahau te whakaoti i ngā rapanga pāngarau uaua.

I like to understand how things work.
E hiahia ana ahau kia āta mārama i te whakahaerenga o ngā mea, o te ao anō hoki.

Tānerore Kinesthetic

I enjoy drama, kapa haka dance or sports.
E ngākaunui ana ki ahau te mahi whakaari, te mahi haka, te kanikani, ngā hākinakina rānei.

I prefer to move around when I'm learning.
He pai ake ki ahau te nekeneke hei huarahi ako mōku.

I enjoy hands-on activities.
He pai ki ahau te rawekeweke.

Tāwhaki Verbal / Lingual

I like to talk in order to entertain, inform, and socialise with others.
He pai ki ahau te kōrero, hei taki, hei whakangahau, hei whakahoahoa.

I like to write stories
E ngākaunui ana ki ahau te tuhituhi.

I enjoy reading.
E ngākaunui ana ki ahau te pānui pukapuka.

Tānemahuta Naturalist

I like to go outside no matter what the weather is like.
He pai ki ahau te puta ki waho ahakoa te huarere.

I like to look after animals/pets.
He pai ki ahau te tiaki i ngā kararehe, i ngā mōkai hoki.

I like learning about science and the environment.
He rawe ki ahau te wānanga i ngā take o te ao, o te taiao hoki.

Haumiatiketike Intrapersonal

I prefer to work by myself.
He pai ki ahau te noho tahi, ko au anake.

I set goals for myself and work towards them.
Ka whai whakaaro ahau ki ōku wawata, ā, ka whāia aua wawata.

I think about my future.
Ka whai whakaaro ahau ki ngā tau kei te heke mai, ki te ao hurihuri nei hoki.

Rongomātāne Interpersonal

I like talking about my learning with others.
E whai hua ai taku ako ina whakawhitiwhiti kōrero ahau ki ōku hoa.

I am sociable and get on well with others.
He tino ngāwari ki ahau te whakarata ki te tangata ahakoa ko wai.

I help others without being asked.
Ka āwhina ahau i te tangata ahakoa kāore ia i pātai mai.

Hinerēhia Visual

Graphs, charts and drawings help me a lot with my learning.
Ka whai hua taku ako mā ngā kauwhata, ngā tūtohinga, me ngā whakaahua.

I can follow instructions better if they are written down rather than listening to them.
He māmā ake ki ahau ki te whai i ngā tohutohu ā-tā, ki te whai i ngā tohutohu ā-waha.

I remember what I see more than I remember what I hear.
Ki te kite ahau, he māmā ki te maumahara, heoi, ki te rongo ā-taringa noa ahau kāore pea e maumahara.