Learning from home

Welcome to learning from home! 

Mokopuna in whare teina (years 7 and 8 ) and whare waenga (years 9 and 10) can access work here. 

Select a theme to begin your mahi

Theme 1: 

Te Koroneihana

 Theme 2:

Ngā Tongikura

Theme 3:

Te Whai Oranga