Theme 3 - Te Whai Oranga

Whare teina (years 7 and 8) and whare waenga (years 9 and 10) can choose which activities they complete and work at their own pace and capability level.  

Theme 3: 
Te Whai Oranga

Updated 5th September 2021 

  
Select a Pou you wish to work on below; 

Pou Whānau

 

Pou Wairua
coming soon